Deklaracja dostępności

Bank Gospodarstwa Krajowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej 100lat.bgk.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2023-12-29.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-29

Deklarację sporządzono na podstawie badań własnych.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać z nawigacji i ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść
 • swoje imię i nazwisko
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • sposób, w jaki chcesz otrzymywać informacje (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Za kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada koordynator ds. dostępności Julita Dul-Tomczuk. W przypadku problemów z dostępnością, prosimy o kontakt pod adresem e-mail – dostepnosc_koordynator@bgk.pl lub telefonicznie pod numerem infolinii – +48 22 475 88 88.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, której dotyczy Twoje zgłoszenie, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do koordynatora ds. dostępności w BGK:

Dostępność architektoniczna

Budynek VARSO 2 przy ul. Chmielnej 73, 00-801 Warszawa

Budynek ma certyfikat „Obiekt bez barier„.

Pomieszczenia zajmowane przez bank nie są publicznie dostępne. Do banku mogą wejść osoby, które umówiły się z pracownikiem banku, zarejestrowały się w recepcji banku i pobrały kartę dostępu.

 1. Do budynku prowadzą 3 wejścia: dwa od strony ul. Chmielnej oraz jedno od strony parkingu przy Al. Jerozolimskich. W wejściu są drzwi obrotowe, a także drzwi klasyczne (z przyciskiem), z których mogą korzystać np. osoby z wózkami czy walizkami.
 2. Windy są przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością. Windy mają m.in. system powstrzymywania zamykania drzwi, poręcze oraz komunikatory głosowe wewnątrz kabin.
 3. Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością są na każdym piętrze. Na parterze takie toalety znajdują się w poprzecznym holu głównym, na prawo od recepcji.
 4. Procedury ewakuacji uwzględniają ewakuację osoby z niepełnosprawnością.
 5. Miejsca parkingowe. Przed budynkiem na ul. Chmielnej są trzy miejsca postojowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca takie są także na parkingu podziemnym, dostępnym za pobraniem biletu.
 6. Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.
 7. Tłumacz polskiego języka migowego. Zapewniamy możliwość zdalnego połączenia się z tłumaczem Polskiego Języka Migowego zarówno przez stronę internetową banku, jak i bezpośrednio w siedzibach BGK (recepcja).
 8. Drzwi prowadzące do Centrum Konferencyjnego BGK w trzonie wind A mają specjalny siłownik do ich automatycznego otwierania. Takie siłowniki zamontowaliśmy także na innych piętrach (4a, 5b, 6ac, 8c), aby umożliwić swobodne poruszanie się naszym pracownikom.
 9. Pętla indukcyjna znajduję się na recepcji. Istnieje także możliwość użycia pętli indukcyjnej podczas spotkań z klientami.

Budynek Central Tower- Al. Jerozolimskie 81

Pomieszczenia zajmowane przez bank nie są publicznie dostępne. Do banku mogą wejść osoby, które umówiły się z pracownikiem banku. Po banku można poruszać się tylko w towarzystwie pracownika BGK.

 1. Wejście główne znajduje się od ul. Tytusa Chałubińskiego, róg Al. Jerozolimskie. Do wejścia prowadzą drzwi obrotowe i drzwi rozwierane.
 2. W holu na parterze, na wprost wejścia, znajduje się recepcja zarządcy budynku. Po lewej stronie recepcji są windy dostosowane do potrzeb osób z różnymi potrzebami.
 3. Na każdej kondygnacji są oznakowane toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 4. Procedury ewakuacji uwzględniają ewakuację osoby z niepełnosprawnością.
 5. Miejsca parkingowe. Przy Al. Jerozolimskich i ul. Nowogrodzkiej są powszechnie dostępne miejsca postojowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Między nimi a budynkiem nie ma barier architektonicznych.
 6. Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.
 7. Tłumacz języka migowego. Zapewniamy możliwość zdalnego połączenia się z tłumaczem Polskiego Języka Migowego zarówno przez stronę internetową banku, jak i bezpośrednio na spotkaniu z pracownikiem banku.
 8. Istnieje możliwość użycia pętli indukcyjnej podczas spotkań z klientami.
4134