Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) dotyczy portalu informacyjnego, znajdującego się pod adresem: www.bgk.pl, którego właścicielem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „Bank” lub „BGK”). Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym danych osobowych użytkowników portalu.

Bank Gospodarstwa Krajowego zobowiązuje się do ochrony danych osobowych oraz przestrzegania standardów właściwego zabezpieczenia danych.
Bank Gospodarstwa Krajowego szanuje prywatność użytkowników portalu www.bgk.pl. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, znał zasady ochrony danych osobowych.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Bank informuje, iż:

 1. Administratorem udostępnionych przez Panią/Pana na stronie banku danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa.
  Adresem do korespondencji jest: VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa.
 2. W Banku została wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – Inspektor Ochrony Danych.
  Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl.
 3. Dane osobowe zbieramy od osoby, której dane dotyczą, poprzez formularze kontaktowe i formularze rejestracyjne na wydarzenia organizowane przez Bank.
 4. Zakres gromadzonych danych obejmuje:
  • informacje uzyskiwane podczas korzystania z portalu m. in. informacje zbierane przez pliki cookies oraz informacje zamieszczane w bazie danych aplikacji, do których przekierowania znajdują się na stronie banku i które są automatycznie zapisywane, takie jak żądanie wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP użytkownika.
  • informacje podawane przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy rejestracyjnych na wydarzenia organizowane przez Bank.
  Dane osobowe zbierane poprzez formularze kontaktowe służą do zgłaszania reklamacji, wysyłania zapytań o produkty lub usługi oferowane przez BGK oraz realizacji wniosków składanych również za pośrednictwem strony Banku.
  Dane osobowe zbierane przy pomocy formularzy rejestracyjnych służą do celów organizacyjnych związanych z danym wydarzeniem.
 5. Ściśle przestrzegamy krajowych oraz unijnych przepisów o ochronie danych osobowych oraz wytycznych i dobrych praktyk z tego obszaru. Szczegółowe informacje opisujące cele i podstawy prawne, na których odbywa się przetwarzanie, a także prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, są podawane w miejscach zbierania danych osobowych oraz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. 
 6. Dane osobowe mogą być przekazane przez BGK innym odbiorcom wyłącznie w celu wykonania wiążących BGK umów lub wykonania ciążącego na BGK obowiązku prawnego związanego z przetwarzaniem podanych za pomocą portalu danych. Dane osobowe użytkowników nie są przesyłane do państw trzecich.
 7. Na portalu www.bgk.pl umieszczamy linki do innych stron www, nienależących do BGK. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności na tych witrynach. Zachęcamy – po przejściu do innego serwisu – do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.
  Udostępniamy na stronie także panele logowania użytkowników do bankowości internetowej lub innych usług oferowanych przez Bank. Zasady przetwarzania wykorzystywanych tam danych osobowych zostały opisane w umowach i regulaminach poszczególnych produktów i usług Banku.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania celu ich przetwarzania, tj.: zakończenia umowy, rozwiązania sprawy lub zakończenia wydarzenia, w związku z którym dane zostały zebrane lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z nich wynikających. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. W niektórych przypadkach dane będą przetwarzane do czasu skutecznego zrealizowania prawa do ich usunięcia lub prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Wszelkie zmiany zasad Polityki Prywatności obowiązujące na portalu www.bgk.pl będą niezwłocznie zamieszczane na dedykowanej podstronie.
 10. Osobie korzystającej z serwisu, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
  • przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

43